Sosiaalisen median käytön ohjeistus 20.1.2016

Sosiaalisen median käyttö on oppilaille arkipäivää. Kuitenkin on syytä tarkentaa, että myös sosiaalisen median käyttöön liittyy vastuu ja velvollisuus noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Mikäli koulussa tulee tietoon väärinkäytöksia ja laitonta toimintaa, asiaan puututaan välittömästi.
Huoltajien toivotaan keskustelevan sosiaalisen median käytöstä ja pelisäännöistä nuoren kanssa myös kotona.
t. Rehtori


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille

Pysyvät tiedotteet

Sosiaalisen median käytön ohjeistus 20.1.2016