Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Wilma, Primus, Kurre
Henkilötietolaki (523/99) 10 §


Nokian kaupunki
Harjukatu 23
37100 NOKIA


1. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja vastuuhenkilö
* Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja tietoja antaa StarSoft Oy.
* Järjestelmään tallennetuista tiedoista vastaa kohdassa 2 mainittu omistaja/haltija.


2. Tietojärjestelmän vastuutaho

* Nokian kaupunki


3. Tietojärjestelmän nimi

* Starsoft Primus -järjestelmä


4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

StarSoft Primus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan koko kaupungin koulutoimi. Se ei tarvitse rinnalleen muuta ohjelmistoa tai järjestelmää.

Tietojärjestelmän ydinohjelma on StarSoft Primus.

Julkisuuslain näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan pitää apu- tai työkaluohjelmina. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat lukujärjestyksen suunnitteluohjelma Kurre sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma.


5. Rekisterin tietosisältö

Primus sisältää seuraavat henkilörekisterit: opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), opettajarekisteri ja henkilökuntarekisteri. Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin rekisterissä sekä pedagogisten asiakirjojen ja tukitoimien rekistereissä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tärkeimmät lähteet ovat Väestörekisteri, kaupungin koulutoimi sekä opettajat, oppilaat ja heidän huoltajansa. Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista sekä Ylioppilastutkintolautakunnasta.


7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja luovutetaan esim. jatko-opintoihin pyrkimistä varten ja Ylioppilastutkintolautakunnalle. 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin käyttöoikeuden periaatteet
Käyttöoikeuksia annetaan Nokian kaupungin henkilöstölle sen mukaan mikä tarpeellista heidän työtehtävien hoitamisen kannalta.