Läsnäolomalli

Nokian kaupungissa on otettu käyttöön kaikkien koulujen yhteinen Läsnäolomalli.


Julkisesti

Pysyvät tiedotteet

Läsnäolomalli

Viimeaikaiset tiedotteet

Muita tiedotteita ei löytynyt.