Läsnäolomalli

Nokian kaupungissa on otettu käyttöön kaikkien koulujen yhteinen Läsnäolomalli.


Julkisesti