Huoltajatunnusten yhdistäminen / uuden tunnuksen teko

Jos huoltajalla on useampia lapsia Nokian kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Huoltajat voivat valita, haluavatko he oman henkilökohtaisen tunnuksen vai jatkaa yhteisen tunnuksen käyttöä.


Julkisesti

Viimeaikaiset tiedotteet

Huoltajatunnusten yhdistäminen / uuden tunnuksen teko